800 880 811 Po–Pá (9:00 – 18:00)
CZ
Vyhledávání
Váš košík je úplně prázdný…

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na internetový obchod https://www.filtry-vodni.cz/ (dále jen „internetový obchod“) provozovaný společností Filtry Vodní s.r.o. se sídlem Švábky 52/2, 180 00 Praha 8 – Libeň, IČO: 24278351, DIČ: CZ24278351, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 200137 (dále jen „Prodávající“), email: info@filtry-vodni.cz.

Cílem tohoto Prohlášení o ochraně soukromí je informovat Kupujících o způsobu a rozsahu zpracování jejích osobních údajů na internetovém obchodě.

Osobní údaje jsou informace, které jsou přímo nebo nepřímo přiřazovány k Vaší osobě nebo které k ní přiřazeny být mohou. Právním předpisem upravujícím ochranu osobních údajů je především obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

I. Obecné informace

 1. Zpracování osobních údajů na internetovém obchodu lze obecně rozdělit na následující dvě situace:
  • Za účelem zpracování objednávek jsou zpracovávány všechny údaje potřebné pro plnění smlouvy s Prodávajícím. Pokud budou do plnění smlouvy zapojeni i externí poskytovatelé služeb, např. doručovatelé, nebo poskytovatelé platebních služeb, budou údaje Kupujícího předávány též těmto osobám, a to v nezbytném rozsahu pro naplnění stanoveného účelu.
  • Při návštěvě internetového obchodu dochází k výměně různých informací mezi koncovým zařízením návštěvníka a serverem Prodávajícího. Může se jednat rovněž o osobní údaje. Takto získané informace se používají mimo jiné za účelem optimalizace internetového obchodu pro potřeby zobrazování reklamy v prohlížeči Vašeho koncového zařízení.

II. Návštěva našich webových stránek

 1. Při návštěvě internetového obchodu pomocí koncového zařízení návštěvníka dochází prostřednictvím prohlížeče a bez přičinění návštěvníka k odesílání a ukládání následujících údajů:
  • údaj o IP adrese přístroje s internetovým připojením, který odeslal požadavek;
  • údaj o datu a času přístupu;
   údaj o názvu a URL zobrazeného souboru;
  • údaj o internetové stránce/aplikaci, ze které byl uskutečněn přístup (URL referer);
  • údaj o použitém prohlížeči, případně o operačním systému použitého koncového zařízení s internetovým připojením;
  • označení poskytovatele internetového připojení.
 2. Uvedené v předchozím odstavci informace jsou dočasně ukládány na serveru internetového obchodu jako tzv. log soubory pro následující účely:
  • zajištění bezproblémového vzniku připojení na naše webové stránky;
  • zajištění komfortního užívání našich webových stránek/aplikací;
  • vyhodnocení bezpečnosti a stability systému.
 3. Pokud návštěvník ve svém prohlížeči, popř. operačním systému nebo v jiném nastavení svého koncového zařízení udělil souhlas s takzvanou geografickou lokalizací, je tato funkce používána k tomu, aby návštěvnikovi mohly být nabídnuty individuální služby ve vztahu k jeho aktuální poloze (např. zobrazení nejbližší prodejny). Takto zpracovávané geolokační údaje jsou používány výhradně pro tuto funkci.
 4. Při zobrazení produktových videí v internetovém obchodě dochází ke zpracování IP adresy návštěvníka, ID videa (interní označení videa) a user-agent-string (propojení mezi uživatelem a webovými stránkami), aby bylo příslušné produktové video zobrazeno ve formátu, který je kompatibilní s Vaším zařízením.
 5. Právním základem pro zpracování IP adresy je článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávněný zájem Prodávajícího spočívá ve výše uvedených účelech zpracování osobních údajů. Pokud údaje zobrazené na naší webové stránce sloužily k přípravě smlouvy, je právním základem pro zpracování článek 6 odst. 1 písm. b) GDPR.
 6. Osobní údaje uložené během návštěvy internetového obchodu jsou uchovávány po dobu jednoho měsíce a poté jsou automaticky smazány. Údaje o geografické lokalizaci budou automaticky vymazány ihned po opuštění internetového obchodu.

III. Plnění kupních smluv

 1. Jedním z předmětů podnikání Prodávajícího je prodej zboží a služeb na dálku. Proto zpracovává osobní údaje potřebné k uzavření smlouvy a plnění povinností a realizaci práv ze smlouvy. Jedná se zejména o následující osobní údaje Kupujícího:
  • jméno a příjmení,
  • fakturační adresa a adresa dodání,
  • e-mailová adresa,
  • fakturační a platební údaje,
  • telefonní číslo.
 2. Právním základem uvedeného v předchozím odstavci zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. b) GDPR; to znamená, že Kupující poskytuje osobní údaje na základě smluvního vztahu s Prodávajícím.
 3. V rámci výše uvedeného zpracování osobních údajů jsou osobní údaje Kupujícího zpracovávány dopravními společnostmi. Tyto společnosti si vybíráme s nejvyšší pečlivostí a je s nimi uzavřena smlouva v souladu s článkem 28 GDPR, požadují-li její uzavření právní předpisy.
 4. Údaje týkající se adresy dodání, telefonní číslo a / nebo e-mailovou adresu Prodávající poskytne za účelem plnění smlouvy některému z doručovatelů, se kterým spolupracuje. Doručovatel bude Kupujícího před doručením objednávky kontaktovat, aby dohodl podrobnosti o doručení. Osobní údaje jsou předávány výhradně pro tento účel pověřeným doručovatelům a zpracování osobních údajů Kupujícího je vázáno výhradně na tento účel.
 5. Pokud Kupující jako způsob platby vybral platební kartu, po dokončení objednávky bude přesměrován na příslušného poskytovatele platebních služeb. Po zadání přístupových údajů může platbu provést prostřednictvím tohoto poskytovatele platebních služeb. Pro zpracování platby Prodávající předává vybranému poskytovateli platebních služeb informace o výši platby. Další informace o zpracování údajů, které provádějí poskytovatelé platebních služeb, lze nalézt v informačních dokumentech / na webové stránce poskytovatele platebních služeb. Informace o zpracování údajů společností ThePay.cz, s.r.o. se sídlem Masarykovo náměstí 102/65, 586 01 Jihlava, IČO 28135261, týkající se způsobů platby kartou lze objevit na https://web.thepay.cz/
 6. V případě, že si Kupující jako způsob platby zvolil tzv. dobírku, budou ho osobní údaje za účelem poskytování poštovního platebního styku zpracovány společností Česká pošta, s.p., se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 225 99, případně příslušným jiným doručovatelem (kurýrní společností).
 7. Osobní údaje Kupujícího shromážděné za účelem plnění smlouvy Prodávající uchovává až do uplynutí zákonem stanovených či smluvních lhůt (např. odpovědnost za vady či záruka). Po uplynutí této doby Prodávající uchovává osobní údaje Kupujícího pro plnění zvláštních zákonných povinností, zejména se jedná o daňové povinnosti, kde doba povinného uchování činí až 10 let.

IV. Zajištění procesu objednávek

 1. Za účelem zajištění a optimalizace procesu objednávek Prodávající ukládá při objednávkách nebo jejich přerušení nashromážděné údaje. Právním základem zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávněný zájem Prodávajícího vyplývá z výše uvedených účelů zpracování osobních údajů.
 2. Za účelem zabránění podvodům a omezení rizik selhání elektronických plateb Prodávající předává určité údaje o osobě Kupujícího a provedených elektronických platbách bance Kupujícího, respektive vydavateli platební karty. Právním základem pro toto zpracování je plnění smlouvy dle článku 6 odst. 1 písm. b) GDPR a oprávněný zájem dle článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávněný zájem spočívá v zamezení podvodům a dalším rizikům v souvislosti s elektronickými platbami. Při tomto procesu Prodávající dodržuje právní požadavky podle zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, v platném znění, a příslušná ustanovení evropských předpisů.
 3. Pokud Kupující platí elektronickými platebními prostředky, Prodávající předává určité údaje o osobě Kupujícího a o provedených elektronických platbách bance Kupujícího, respektive vydavateli platební karty. Tím dojde k potvrzení identity Kupujícího a zabránění možnému zneužití elektronické platby. Při tomto procesu Prodávající dodržuje právní požadavky podle zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, v platném znění, a příslušná ustanovení evropských předpisů.
 4. Osobní údaje zpracovávané pro zajištění procesu objednávek Prodávající uchovává po dobu, která je nezbytná pro zpracování a splnění objednávek (až do uběhnutí zákonných nebo smluvních lhůt pro uplatnění nároků z vadného plnění a záruk za jakost, případně do skončení soudních nebo správních řízení). Po uplynutí stanovené doby uchování dochází automaticky k výmazu příslušných osobních údajů.

V. Zřízení a používání osobního rozhrání

V případě, že se Kupující zaregistruje na webových stránkách Prodávajícího, pak se navíc provádí následující zpracování:

 1. Registrace do účtu. Pokud se Kupující registruje na webu Prodávajícího, zřizuje se nový účet. K tomu je nezbytné zpracovat následující základní zákaznické údaje: e-mailová adresa, heslo a volitelně telefonní číslo. Pokud se Kupující k cílové službě přihlašuje pomocí již existujícího účtu, Kupující bude požádán o uvedení shora uvedených základních zákaznických údajů.
 2. Prodávající shromažďuje rovněž následující údaje: IP adresa Kupujícího, pohyby myší, doba pobytu v účtu, online identifikace jako ID zařízení, detaily o prohlížeči, tj. název prohlížeče, jeho verze, název a verze operačního systému zařízení, který je v zařízení instalován, a v závislosti na síti také údaje o poloze zařízení při přihlašování.
 3. Při používání účtu jsou zapojeny cookies. Prodávající používá dva druhy cookies: technicky nutné, bez nichž by funkčnost účtu byla omezená, a dále volitelné statistické cookies. Přehled nasazených cookies spolu s dalšími informacemi (např. k době uložení) naleznete v našem seznamu používaných cookies.
 4. Prodávající ukládá osobní údaje Kupujícího v účtu osobního rozhrání, aby Kupujícímu zajistil co největší pohodlí při používání zákaznického účtu.
 5. Aby se osobní rozhrání mohl Kupující mohl založit, musí zadat heslo, které si zvolí. To slouží, spolu s e-mailovou adresou nebo mobilním telefonním číslem, k přístupu do účtu osobního rozhraní. Pro dokončení zřízení zákaznického účtu je nutné ověření e-mailové adresy Kupujícího. Za tímto účelem se Kupujícímu automaticky zasílá Vám e-mail s potvrzovacím kódem.
 6. Právním základem pro toto zpracování je článek 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Kupující poskytuje Prodávajícímu osobní údaje na základě smluvního vztahu.
 7. V rámci registrace a/nebo přihlášení Prodávající používá na základě článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR Google reCaptcha, službu společnosti Google. Oprávněný zájem Prodávajícího při tom spočívá v ochraně údajů Kupujícího a systémů Prodávajícího. V této souvislosti se pomocí analýzy různých informací zjišťuje, zda údaje zadal člověk, nebo automatizovaný program. Tato analýza se započne automaticky, jakmile otevřete stránku osobního rozhraní. Při analýze vyhodnocuje Google reCaptcha různé informace (např. IP adresu, Vaši dobu pobytu na stránce nebo pohyby myší činěné uživatelem). Získané informace se přenášejí na server společnosti Google ve Spojených státech amerických, kde se zpracovávají. Zaznamenání a vyhodnocení neumožňují společnosti Google ani nám Vaši identifikaci. Společnost Google zejména tyto informace nespojí s Vašimi osobními údaji. Další informace o Google reCaptcha naleznete pod odkazem https://policies.google.com/privacy nebo pod odkazem https://policies.google.com/terms.
 8. Dále Prodávající používá IP adresu Kupujícího a shora uvedené online identifikátory a v závislosti na síti polohu Kupujícího, za účelem zabránit zneužití a možnému porušení zabezpečení a dalších zakázaných nebo protiprávních aktivit. Tyto údaje Prodávající zpracovává na základě oprávněného zájmu na kontrole a zlepšování informační bezpečnosti služeb (článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR).
 9. Osobní údaje Kupujícího za účelem plnění smluv nebo jiných plnění, která byla poptána mohou být předány provozovateli příslušné cílové služby. Tento obdrží ty údaje, které jsou nezbytné pro požadované plnění, pokud Kupující je uložil do účtu osobního rozhrání (e-mailová adresa, heslo, případně telefonní číslo).
 10. Jiné předání osobních údajů Kupujícího třetím osobám je v zásadě vyloučeno.
 11. Za účelem zajištění důvěrnosti Vašich osobních údajů, zaměstnanci Prodávajícího nesmějí osobní údaje shromažďovat, zpracovávat ani využívat. Tato povinnost trvá i po ukončení pracovního poměru.
 12. Pokud se Kupující přes účet osobního rozhrání přihlásil k internetovému obchodu, údaje Prodávající vymaže, jakmile Kupující o výmaz účtu požádá.

VI. Kontaktní formulář / e-mailový kontakt / telefonický kontakt

 1. Osobní údaje, které návštěvník poskytne při vyplňování kontaktních formulářů, telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím sociálních sítí, např. máte-li jakékoliv dotazy týkající se našich zákaznických služeb, Prodávající považuje za důvěrné. Osobní údaje Prodávající používá výlučně za účelem zpracování žádosti návštěvníka.
 2. Právním základem pro výše popsané zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, příp. čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Oprávněný zájem prodávajícího na zpracování těchto osobních údajů vyplývá z potřeby odpovědět na dotazy, resp. vyřešit existující problémy, které mohou nastat, a tím si zachovat a zvýšit spokojenost zákazníka nebo uživatele webové stránky. Pokud návštěvník v rámci zákaznického průzkumu udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů, je právním základem pro jejich zpracování článek 6 odst. 1 písm. a) GDPR, tj. udělený souhlas návštěvníka. Návštěvník má možnost jej kdykoliv odvolat s účinky do budoucna.

VII. Zpracování osobních údajů pro reklamní účely

 1. Pokud Kupující uzavřel s Prodávajícím uzavřeli smlouvu, bude Prodávající ho evidovat jako stávajícího zákazníka. V takovém případě bude zpracovávat poštovní kontaktní údaje, případně i další údaje ze zákaznického účtu (např. historii nakupování), i bez existence specifického souhlasu, aby mohl Kupujícímu touto cestou mohl zasílat informace o nových výrobcích a službách. E-mailovou adresu Kupujícího bude Prodávající zpracovávat, aby mohl i bez existence specifického souhlasu zasílat informace o podobných a nových výrobcích.
 2. Proti zpracování osobních údajů za výše uvedenými účely může Kupující kdykoliv bezplatně a samostatně pro různé komunikační kanály vznést námitku proti zpracování, a to s účinky do budoucna. Za tímto účelem například stačí zaslat e-mail na kontaktní e-mailovou adresu Prodávajícího uvedenou v tomto Prohlášení.
 3. Právním základem pro výše uvedené zpracování je článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR nebo, pokud jste dali souhlas, článek 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Zpracování osobních údajů stávajících zákazníků pro vlastní reklamní účely, resp. pro reklamní účely třetích osob, je možné považovat za oprávněný zájem ve smyslu GDPR.
 4. Pokud Kupující odvolá souhlas s používáním jednotlivých reklamních nástrojů nebo pokud proti určitým reklamním nástrojům vznese námitku, budou údaje vymazány z příslušných rozdělovníků e-mailů.
 5. Pokud Kupující vznese námitku, bude příslušná kontaktní adresa zablokována pro další zpracování pro reklamní účely.