LoginPřihlášení

Vaš email

Vaše heslo

Zapomněli jste heslo?

 |  Predaj vodných filtrov na Slovensku
Nákup po telefonu
v pracovní dny 9-18 hod
800 880 811
Email:

Ultrafiltrace vody

Zobrazení:
Řadit dle:
Ultrafiltracní systém Aquaphor ULTRA 3.2
 
Produktivita - 3.2 m3/h
108 800 Kč
Koupit
Dostupnost: na objednávku

 

Nejvyšší kvalita za rozumnou cenu

Jedním z hlavních úkolů při čištění vody je odstranění mechanických nečistot a usazenin. Se zmenšující se velikostí částic roste náročnost jejich odstraňování mnohonásobně. Až donedávna bylo odstraňování koloidních částic nemožné bez použití speciálních reagentů - koagulačních činidel, a o mechanickém odstraňování bakterií, virů a cyst nemohlo být ani řeči. Dnes již taková možnost existuje.

Ultrafiltrační systém Aquaphor Ultra - to je nová dimenze úpravy vody, umožňující dosud nedosažitelnou úroveň čištění. Ve skutečnosti jde o mechanickou filtraci přes porézní stěny speciálních dutých vláken („mikrotrubiček“). Velikost pórů je 5 až 10 nm (nanometrů), což zajišťuje fyzickou bariéru mezi kontaminovanou a vyčištěnou vodou.

Filtrační systém je určen pro odstraňování mechanických částic (nad 0,01 mikronů), jako jsou: koloidní příměsi, bakterie, viry a organické makromolekuly z vody obecních a místních vodovodů (artézské vrty, studny apod.) za podmínky jejich souladu se stanovenými požadavky.

Funkce filtračního systému je založena na ekonomické, ekologicky šetrné a efektivní technologii zbavování vody submikronových mechanických příměsí - ultrafiltraci. Hlavním pracovním prvkem jsou tzv. dutá vlákna, u kterých výrobní technologie umožňuje získat strukturu s velikostí pórů až do 0,005 mikronů.

Pomocí membrán s dutými vlákny filtračního systému Aquaphor Ultra se realizuje ultrafiltrační metoda Dead-end - proces filtrace přes vlákna se střídá s přímými a / nebo zpětnými průplachy, což výrazně snižuje spotřebu vody. Voda je přitom filtrována kolmo k povrchu dutých vláken, což snižuje pravděpodobnost jejich ucpání.

Technologie ultrafiltrace poskytuje fyzickou bariéru proti mikroorganismům a suspendovaným částicím při výrobě pitné vody. Kromě toho se ultrafiltrace používá k předčištění vody z otevřených zdrojů, mořské vody a vody, která prošla biologickou úpravou před vstupem do systémů reverzní osmózy nebo jiných membránových systémů (například elektrodialyzačních zařízení).

Co filtruje Aquaphor Ultra

Systém filtruje veškeré okem patrné sraženiny a nečistoty: zákal; koloidní železo; organické makromolekuly, například humické kyseliny (humáty); bakterie; viry (velikost viru se pohybuje od 12 do 300 nm); cysty lamblií a jiných střevních parazitů.

Současně však ponechává beze změny složení solí ve vodě. Ultrafiltrační systém Aquaphor Ultra je použitelný všude tam, kde je třeba zajistit nejvyšší kvalitu vody. Bez změny složení solí je schopen poskytnout nejvyšší organoleptické ukazatele, jako je zbarvení a zákal, a rovněž dokáže vyloučit průnik patogenních mikroorganismů do vyčištěné vody, tvoří nepřekonatelnou překážku v jejich cestě.

Mezní filtrační možnosti ultrafiltrace

Přednosti systému Aquaphor Ultra

 • Kvalita filtračního prvku. Vysoce kvalitní materiál Polysulfon, ze kterého jsou vyráběna dutá vlákna, má zvýšenou mechanickou pevnost a inertnost. Tím je zajištěna dlouhá životnost a schopnost aplikovat účinné průplachy.
 • Kvalita průplachů. Intenzivní proplachování čistou vodou výrazně zlepšuje účinnost čištění systému. Toho bylo dosaženo použitím hybridního okruhu s průtokoměrem, snímači tlaku a hydraulickým akumulátorem.
 • Vazba na realitu. Přítomnost snímačů tlaku a průtokoměru spotřebované vody umožňuje kontroléru shromažďovat reálná data o provozu systému, provádět regenerační cykly včas, a to i při změnách parametrů zdrojové vody a intenzity její spotřeby. Bez tlakových snímačů není možné provádět zpětný průplach v automatickém režimu, protože existuje nebezpečí zničení dutých vláken.
 • Inteligentní kontrolér. Inteligentní řídící systém automaticky sleduje a koriguje interval mezi průplachy, tzv. filtrační cyklus.
 • Pohodlné používání. Flexibilní interface kontroléru poskytuje mnoho různých nastavení a umožňuje zvolit vhodný režim provozu systému podle potřeby. Hlavní parametry provozu systému se zobrazují na panelu displeje: průtok a rozdíly tlaků.
 • Paměť nezávislá na napájení umožňuje kontroléru „zapamatovat si“ všechna nastavení a stav systému v době výpadku napájení.
 • Vestavěný akumulátor udrží 24 hodin v provozu vnitřní hodiny při výpadku napájení.
 • Bezpečnost a odolnost proti korozi. Použití nízkoproudých kulových ventilů se servopohonem zajišťuje spolehlivost a vylučuje možnost úrazu elektrickým proudem. Hydraulická část je vyrobena z nerezové oceli a plastu UPVC.
 • Rozšiřitelnost. Konstrukce systému umožňuje rozšíření základní verze o 2 až 4 moduly bez nutnosti dodatečných přípojek na vodovodní potrubí, za použití stávajících prvků. To umožňuje, pokud se vyskytne potřeba, zvýšit produktivitu bez nutnosti výrazných investic, protože větší část zařízení již vlastníte.

Využití ultrafiltrace

Předčištění vody před odsolovacími zařízeními: nahrazení koagulace a mechanické filtrace ultrafiltrací umožňuje zlepšit kvalitu vyčištěné vody, snížit kontaminaci membrán a iontoměničových pryskyřic a podstatně zvýšit jejich životnost.

Finální ultrajemné dočištění vody z obecního vodovodu na chatě, v bytě, ve výrobnách, restauracích a hotelích.

Bezreagentní dekontaminace se současným odstraněním zákalů a zbarvení vody z vrtů, studní, vodních toků a jezer, včetně odstranění vysokomolekulárních organických látek.

Čištění cirkulující vody v bazénech. Lepších ukazatelů složení vody v bazénu je dosaženo bez použití jakýchkoli reagenčních činidel. To umožňuje obejít se bez drahých a těžkopádných čisticích filtrů.

Zprůhlednění a dezinfekce pitné vody se zachováním přirozeného minerálního pozadí, například při výrobě balené vody.

Pro řešení výše uvedených úkolů nabízí společnost Aquaphor automatický ultrafiltrační systém Aquaphor Ultra s inteligentním řídícím systémem vybaveným funkcemi přímého a zpětného proplachování a inteligentním systémem pro sledování provozuschopnosti ultrafiltračního modulu. Díky nainstalovaným tlakovým snímačům a počítadlu litrů provádí kontrolér ultrafiltračního systému Aquaphor Ultra proplachování vždy, když je to skutečně nutné.

Konstrukce

 1. Kontrolér série Ultra s inteligentním systémem pro sledování provozuschopnosti ultrafiltračního modulu
   
 2. Kulové kohouty z nerezové oceli s nízkoproudým servopohonem
   
 3. Ultrafiltrační modul s dutými vlákny z polysulfonu (PS)
   
 4. Impulsní počítadlo litrů pro kontrolu průtoku a rychlosti filtrace
   
 5. Snímače tlaku pro monitorování tlakových rozdílů v provozním režimu a v režimu zpětného průplachu
   
 6. Hydraulická nádrž pro zajištění účinného zpětného proplachování čistou vodou
   
 7. Tlakový reduktor kombinovaný s filtrem pro zajištění provozních parametrů ultrafiltračního modulu (v závislosti na modelu)
   
 8. Rámová část ultrafiltračního systému
   
   

Jak to funguje?

Voda kontaminovaná mechanickými nečistotami, vysokomolekulárními organickými látkami, bakteriemi a viry je pod tlakem filtrována ve směru zevnitř dutých vláken ultrafiltračního modulu ven. Očištěná voda prochází skrz pórovité stěny dutých vláken a je vedena ke spotřebiteli. V závislosti na skutečném stavu nebo v zadaném čase kontrolér systému Aquafor-ULTRA, na základě skutečných údajů o spotřebované vodě a poklesu tlaku na ultrafiltračním modulu rozhodne o provedení průplachu a uzavře výstupní kohoutek. Očištěná voda naplní nádrž až do dosažení tlaku potřebného k propláchnutí. Vypouštěcí kohout se otevírá, čistá voda nahromaděná v nádrži protéká ve směru opačném směru filtrace a nečistoty nahromaděné na stěnách vláken jsou tlakem čisté vody smývány do odtoku. Zbytky nečistot se odstraňují následným přímým průplachem.

 

Filtry Vodní s.r.o., Švábky 52/2, Praha 8 – Libeň, PSČ 180 00