800 880 811 Po–Pá (9:00 – 18:00)
CZ
Vyhledávání
Váš košík je úplně prázdný…

Filtrace dešťové vody

Použití dešťové vody v domacnosti a pro zavlažování

Přírodní vodní zdroje

Je známo, že voda v závislosti na zdroji často obsahuje nežádoucí látky.

Přírodní vody jsou následující:

 • atmosférická (dešťová voda);
 • povrchové proudění (velké a malé řeky);
 • povrchové pánve (jezera a moře);
 • prameny ( tryskající z hlubin);
 • podzemní (ležící v mělké hloubce).

V tomto článku budeme uvažovat pouze o použití dešťové vody, která obsahuje méně látek ve srovnání s vodou ze všech ostatních zdrojů. Dešťová voda nepřichází do styku s půdou, horninami, nerozpouští soli a minerály a není vystavena různým znečišťujícím látkám přítomným ve skále nebo v půdě.

Za předpokladu, že je správně skladována a je s ní správně zacházeno, lze takovou vodu použít k uspokojení většiny domácích potřeb a také ji použít k zavlažování.

Rozsáhlé evropské zkušenosti v oblasti sběru a používání dešťové vody umožňují specialistům přijít s mnoha novinkami, které pomáhají úspěšně řešit konkrétní problémy zásobování vodou, jakož i způsoby, jak ušetřit peníze potřebné na údržbu těchto systémů.

Inženýrský systém

Bez ohledu na velikost má systém sběru a využívání dešťové vody zpravidla následující schéma:

 • Oblast sběru vody.
  Oblast shromažďování vody je povrch, kde se bude shromažďovat déšť. Může se jednat o běžný zpevněný povrch, avšak voda stékající ze střechy budovy je považována za nejlepší z hlediska kvality a obsahuje méně znečišťujících látek.
 • Vodní dopravní systém.
  Vodní dopravní systém je přepadový komplex, kterým se voda shromážděná ze střechy dopravuje do jednotky na zpracování a poté do skladovací nádrže.
 • Skladovací nádrž.
  Dešťová nádrž je nejdražší součástí systému, a proto by měla být pečlivě vybrána. Pro tyto účely jsou vhodné nádrže z betonu, pozinkované oceli, polypropylenu, skleněných vláken atd., což znamená z materiálů, které časem nemění vlastnosti a jsou kompatibilní s kvalitou nahromaděné vody.

  Kvůli nízkým nákladům a snadné instalaci jsou na moderním trhu oblíbené polypropylenové monoblokové nádrže, speciálně navržené pro tento typ aplikace, s již předinstalovanými připevňovacími body a kompletním příslušenstvím, což značně zjednodušuje instalační práce.

  Hrdlo nádrže a její víko musí nádrž těsně uzavřít a zabránit tak pronikání hmyzu, hlodavců a jiných malých zvířat.

  Objem nádrže je dán několika faktory, například četností srážek v regionu, velikostí sběrné oblasti vody, potřebami při zásobování vodou.
 • Jednotka na úpravu (čištění) vody.

  Stupeň následného čištění je určen hlavně účelem využití vody. Pokud je jeho použití omezeno pouze na doplnění zdrojů nepitné vody, první a nejjednodušší čištění je instalace filtru na mechanické nečistoty, ale v našem případě je zde instalován biofiltr.

  Biofiltry jsou unikátní. V současné době je to jediný biologický systém čištění dešťové vody na trhu. Princip a fungování biofiltru je následující. Svody dešťové vody jsou napojeny do biofiltru, kde se těžké nečistoty usadí u dna a mechanické nečistoty zachytí plovoucí uhlí. Přečištěná voda pak odtéká samospádem do nádrže na dešťovou vodu.

  Pomocí kalového čerpadla umístěného na dně nádrže se znečištěná voda dostává zpět do biofiltru, kde se v horní části filtru rozpráší přes drážkový rozprašovač, který zajišťuje okysličení vody.

  Voda dále protéká přes dřevěnou náplň (štěpky), které slouží jako nosič biofilmu. Přírodní bakterie konzumují organické nečistoty a usazeniny a okysličují nežádoucí látky. Část vody projde drceným vápencem, upravujícím její pH.

  Přes uhlí, sloužící jako nosič biofilmu a přírodní filtr, se voda vrací zpátky do hlavní komory a znovu nateče do dešťové nádrže.

Aquaphor BigBlue 20 Trio Rain

Aquaphor BigBlue 20 Trio Rain

Filtr slouží k dokonalému pročištění dešťové vody. Je vhodný u využití dešťové vody k zalévání zahrady i splachování toalet
Biofiltr Profi

Biofiltr Profi

Biofiltr Profi je určen k dokonalé filtraci a vyčištění dešťové vody. Zajišťuje jak mechanické, tak i biologické čištění
Biofiltr Planus

Biofiltr Planus

Biofiltr Planus slouží k dokonalému mechanickému a biologickému čištění dešťové vody
 • Distribuční síť čisté vody.

  Pokud je nádrž v podzemí, musí být přívod vody proveden pomocí čerpadla. Dešťová voda z nádrže je prakticky destilovaná voda a tato voda je obzvláště agresivní vůči kovovým materiálům, proto musí být čerpadlo vyrobeno z nerezové oceli nebo jiného materiálu odolného vůči agresivním účinkům.


Přednosti našich dešťových nádrží

V současné době trh s nádržemi na dešťovou vodu je naplněn výrobky, které jsou levné, ale nejsou dostatečně kvalitní. Aby výrobce prodal za co nejmenší cenu, musí snižovat výrobní náklady na minimum a to se projevuje na síle materiálu, kvalitě používaného plastu, typu svárů atd. Tyto levné nádrže vyžadují složitou a drahou instalaci. Potřebují železobetonový základ, obetonování celé nádrže a horní betonovou desku. Tyto instalace, při kterých je použit beton, trvají až 30 dní a jsou velice nákladné. U většiny výrobců se tento instalační postup dozví zákazník až po koupi nádrže. Ani toto však není vše, během cca jednoho roku bude potřeba servis nádrže a ten je v drtivé většině případů velice složitý.

Instalace za jeden den

Výsledkem práce projektantů našich nádrží jsou staticky nejodolnější a opravdu samonosné nádrže bez použití betonu při instalaci. Instalace za jeden den velice snižuje náklady. Uživatelsky jsou nádrže nejvíce promyšlené a zákazníkovi dělají jenom radost.

Poklop

Nádrže Planus a Profi jsou na českém trhu naprosto výjimečné. Pro nás je prioritou bezpečnost zákazníků a jejich rodin. Každá nádrž má pochozí uzamykatelný poklop z kvalitního kompozitního materiálu. Druhý poklop uvnitř hrdla nádrže zajišťuje bezpečí při instalaci a servisu. Poklop je instalován zároveň s okolním terénem a nikdy nevyčnívá a nepřekáží, např. při sekání trávy.

Dlouhá životnost nádrže

Další hlavní hodnotou je dlouhá životnost nádrže. Používaný kopolymer propylenu vydrží v zemi nejméně 50 let. Síla použitého materiálu je dalším velice důležitým prvkem v odolnosti nádrže. Nádrže Profi a Planus jsou vyráběny z kopolymeru silného 8 a 15mm. Veškeré výztuhy jsou 15mm silné a tím dodávají tělu nádrže obrovskou pevnost, odolnost a životnost. Pro ještě lepší statiku nádrží jsou ve všech typech silnostěnné HT (odpadní systém z polypropylenu) vertikální výztuhy a ocelovo plastové výztuhy po obvodech těl nádrže spočítané našimi projektanty a schválené předními českými statiky.

Servis a údržba nádrží

Velice důležitý je servis a údržba nádrží. Materiál TEPP je naprosto hladký a lesklý, takže se na něm nedrží nečistoty a stěny nádrže jsou déle čisté a tím je kvalitnější i voda. Do většiny nádrží není možné vůbec vstoupit. Naše nádrže mají integrovaný AL žebřík pro snadný přístup nejen pro čištění, ale také třeba k čerpadlu. Příprava pro uchycení čerpadla, hadic a elektrických kabelů je v každém hrdlu nádrže. Poloha ležatého válce je ideální nejen kvůli statice, ale nečistoty ve vodě se drží na minimálním prostoru a ne na celém dně. Velice to usnadňuje uživatelům práci.

Reálná velikost nádrží

Když si kupujete klasickou nádrž o objemu 8000 litrů, spodní hranu nátoku máme 20 cm pod stropem nádrže a přepad dokonce o 27cm níže, snižuje se nám tedy opravdový objem o 860 litrů a tím je celkový objem 7140 litrů. U našich nádrží je udávaný objem totožný se skutečným celkovým objemem, jelikož je nátok i přepad z nádrže vyřešeny tak, že se objem vůbec nezmenšuje.

Snížení nákladů na výkopové práce

Pro instalaci ve zhoršených podmínkách, jako jsou přítomnost spodní vody, skalnaté podloží atd. je vyvinuta nízkoprofilová nádrž Premium, s potřebným výkopem jen do hloubky 130cm. Velice se tím snižují náklady na výkopové práce, odvoz zeminy a její uložení.

Unikátní systém biofiltrace

V současné době trh s nádržemi na dešťovou vodu je naplněn výrobky, které jsou levné, ale nejsou dostatečně kvalitní. Aby výrobce prodal za co nejmenší cenu, musí snižovat výrobní náklady na minimum a to se projevuje na síle materiálu, kvalitě používaného plastu, typu svárů atd. Tyto levné nádrže vyžadují složitou a drahou instalaci. Potřebují železobetonový základ, obetonování celé nádrže a horní betonovou desku. Tyto instalace, při kterých je použit beton, trvají až 30 dní a jsou velice nákladné. U většiny výrobců se tento instalační postup dozví zákazník až po koupi nádrže. Ani toto však není vše, během cca jednoho roku bude potřeba servis nádrže a ten je v drtivé většině případů velice složitý.

Doprava a profesionalní instalace

Dešťové nádrže a biofiltry, které nabízíme, jsou vyrobeny z odolného plastu. Při jejich přepravě však musíte být přesto velmi pozorní. Nabízíme vám možnost osobního odběru ve výrobním závodu ve Zlonici a nebo vám bezpečně doručíme vlastní dopravou po celé České republice ina Slovensko přímo na Vámi uvedené místo doručení.

Některé nádrže lze přepravovat přívěsem a poté ručně vyložit, ale u velkých nádrží (11 m³ nebo 17 m³) je nutné k vyložení jeřáb. Rádi vám osobně poradíme s možnostmi přepravy, zakoupené nádrže na dešťovou vodu, přímo na místo instalace. Společně vybereme nejvhodnější způsob dopravy, ideální vozidlo pro přepravu a stejně důležité - přesné datum přepravy.

Pokud chcete efektivně využívat dešťovou vodu, je nutné dbát na správnou instalaci dešťové nádrže a také celého systému. I když se zdá, že jde o poměrně jednoduchý proces, je třeba striktně dodržet stanovená pravidla.

Například:

 • Aby se dešťová voda mohla používat během celého roku, musí být dešťová nádrž umístěna v nemrznoucí hloubce.
 • Některé typy dešťových nádrží mohou vyžadovat výztuž, bednění nebo přímé betonování.
 • Samostatným tématem je správné připojení dešťové nádrže se specifickým systémem, například pro splachování.

Náš tým odborných specialistů provádí všechny typy prací, obvykle za jeden den.

Závěr

Je třeba si stále připomínat, že u průměrné denní potřeby vody lze více než 50% nahradit dešťovou vodou, jakožto užitkovou, upravenou výše popsaným způsobem. Systémy shromažďování a čištění dešťové vody, které můžete nainstalovat na svůj pozemek, mohou při vyšší vstupní investici poskytnout významné úspory nákladů v budoucnu.

Zavedení této technologie pro sběr a čištění dešťové vody by bylo pro naší zemi velmi užitečné, protože objem povrchové a podzemní nekontaminované vody neustále klesá.

Naši odborníci Vám poradí a zodpoví na všechny Vaše dotazy. Zavolejte nám zdarma na číslo 800 880 811 každý pracovní den od 9:00 hod do 18:00 hod, nebo pošlete email na obchod@filtry-vodni.cz.

Rádi Vám ZDARMA poradíme s úpravou vody

Náš tým odborníků je připraven vám s výběrem vhodného řešení pomoci.
Vyplňte krátký formulář nebo nás kontaktujte.

800 880 811 Po–Pá (9:00 – 18:00)